無憂無慮中學語文網

首頁 | 試卷下載 | 課件下載 | 教案教學 | 教學素材 | 作文中心 | 備課 | 中考 | 高考 | 學習頻道 | 教師頻道 | 課外讀物 | 會員區 | 手機版


  您的位置試卷下載 >>中考題庫 >>文言文閱讀 >>
《誡子書》《孫權勸學》閱讀練習及答案(2021年廣西柳州市中考題)
作者:   上傳者:tomacc  日期:21-08-26 出處:2021年廣西柳州市中考題


三、文言文閱讀(14分)
6.(14分)閱讀下文,回答問題。
【甲】夫君子之行,靜以修身,儉以養德。非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。夫學須靜也,才須學也,非學無以廣才,非志無以成學。淫慢則不能勵精,險躁則不能治性。年與時馳,意與日去,遂成枯落,多不接世,悲守窮廬,將復何及!
《誡子書》
【乙】初,權謂呂蒙曰:“卿今當涂掌事。不可不學!”蒙辭以軍中多務。權曰:“孤豈欲卿治經為博士邪!但當涉獵,見往事耳。卿言多務,孰若孤?孤常讀書,自以為大有所益。”蒙乃始就學。及魯肅過尋陽,與蒙論議,大驚曰:“卿今者才略,非復吳下阿蒙!”蒙曰:“士別三日,即便刮目相待,大兄何見事之晚乎!”肅遂拜蒙母,結友而別。
《孫權勸學》
(1)下列各組加點詞語意思相同的一項是
A.靜以身            鄒忌八尺有余     (《鄒忌諷齊王納諫》)
B.非無以成學        處處之           (《桃花源記》)
C.蒙辭以中多務      至霸上及棘門     (《周亞夫軍細柳》)
D.非吳下阿蒙        不敢出一言以     (《送東陽馬生序》)
(2)下列各項中加點的“之”意義和用法與例句相同的一項是
例句:君子之行,靜以修身,儉以養德。
A.本在冀州南                   (《愚公移山》)
B.學而時習                     (《<論語>十二章》)
C.予獨愛蓮出淤泥而不染         (《愛蓮說》)
D.輟耕壟上                     (《陳涉世家》)
(3)下列對【甲】文中畫波浪線句子朗讀節奏的劃分最恰當的一項是
A.淫慢/則不/能勵精,險躁/則不/能治性。
B.淫慢/則不能/勵精,險躁/則不能/治性。
C.淫慢/則/不能勵/精,險躁/則/不能治/性。
D.淫慢/則不/能勵/精,險躁/則不/能治/性。
(4)下列對【甲】【乙】兩文的理解和分析,有錯誤的一項是
A.【甲】文以“夫”字發起議論,主要論述修身治學,強調淡泊寧靜的價值。
B.【乙】文中孫權勸呂蒙學習,呂蒙起初推脫,后聽從勸說學習,終有所獲。
C.【甲】文講道理透徹深刻。【乙】文以對話表現人物,生動傳神,富于情味。
D.【甲】文開篇即明確提出修身養德要求。【乙】文用呂蒙言行側面表現魯肅學識進步。
(5)把【甲】【乙】兩文中畫橫線句子翻譯成現代漢語。
①年與時馳,意與日去。
②但當涉獵,見往事耳。
 
 
 
 
 
 
 
【分析】參考譯文:
【甲】
       有道德修養的人,依靠內心安靜來修養身心,以儉樸節約財物來培養自己高尚的品德。不恬靜寡欲無法明確志向,不排除外來干擾無法達到遠大目標。學習必須靜心專一,而才干來自勤奮學習。如果不學習就無法增長自己的才干,不明確志向就不能在學習上獲得成就。縱欲放蕩、消極怠慢就不能勉勵心志使精神振作,冒險草率、急躁不安就不能修養性情。年華隨時光而飛馳,意志隨歲月逐漸消逝。最終枯敗零落,大多不接觸世事、不為社會所用,只能悲哀地困守在自己窮困的破舍里,到時悔恨又怎么來得及?
【乙】
       當初,孫權對呂蒙說:“你現在當權掌管政事,不可以不學習!”呂蒙用軍中事務繁多的理由來推托。孫權說:“我難道是想要你研究儒家經典成為傳授經書的學官嗎?只是應當粗略地閱讀,了解歷史罷了。你說軍中事務繁多,誰能比得上我呢?我經常讀書,(我)自認為(讀書對我)有很大的好處。”呂蒙于是就開始學習。等到魯肅到尋陽的時候,和呂蒙論議國家大事,(魯肅)驚訝地說:“你現在的才干和謀略,不再是以前那個吳縣的阿蒙了!”呂蒙說:“和有抱負的人分開一段時間后,就要用新的眼光來看待,長兄怎么認清事物這么晚啊!”于是魯肅拜見呂蒙的母親,與呂蒙結為朋友才分別。
【解答】(1)本題考查一詞多義。
A.修:修養/長;
B.志:志向/做標記;
C.軍:軍營/軍營;
D.復:再/回答。
故選:C。
(2)本題考查文言文中虛詞的用法。
例句中“之”結構助詞,的。
A.之,結構助詞,的;
B.之,代詞;
C.之,主謂之間取消句子的獨立性,無意義;
D.之,動詞,到。
故選:A。
(3)本題考查節奏劃分。句意為:縱欲放蕩、消極怠慢就不能勉勵心志使精神振作,冒險草率、急躁不安就不能修養性情。節奏劃分為:淫慢/則不能/勵精,險躁/則不能/治性。
故選:B。
(4)本題考查對文章內容的理解。
ABC.正確;
D.有誤,【乙】文用魯肅言行側面表現呂蒙學識進步,而不是用用呂蒙言行側面表現魯肅學識進步。
故選:D。
(5)本題考查文言文句子翻譯。翻譯文言文句子要盡量保持原文遣詞造句的特點,直譯和意譯相結合。
①中重點詞語有:與,跟隨。馳,疾行,指飛速逝去。句意為:年華隨時光而飛馳,意志隨歲月逐漸消逝。
②中重點詞語有:但,只,僅。涉獵,粗略地閱讀。見往事,了解歷史。見,了解。往事,指歷史。句意為:只是應當粗略地閱讀,了解歷史罷了。
答案:
(1)C
(2)A
(3)B
(4)D
(5)①年華隨時光而飛馳,意志隨歲月逐漸消逝。
②只是應當粗略地閱讀,了解歷史罷了。
【點評】文言文翻譯方法:
對,即對譯法。也就是用現代漢語中等值的詞去對換被譯文言詞的方法。
增,即增添法。古漢語的詞大多數是單音詞,翻譯時,要把這些文言單音詞加以擴充,使之成為現代漢語中的雙音詞。
刪,即刪減法。有的文言虛詞,現代漢語沒有相當的詞表示它,不能硬譯。有的文言虛詞,現代漢語雖有同它相當的詞,但如果勉強譯出來,反而使句子累贅。屬于這兩種情況的文言虛詞,翻譯時則刪去。
移,即移位法。將文言句子按照現代漢語語法格式,調整語序。凡是與現代漢語的句法結構形式不一致的文言句子,翻譯時不能照原句的語序排列,必須將不合現代漢語的語序部分加以調整。
留,即保留法。凡是古今意思相同的詞,以及帝號、國號、年號、人名、地名、官名、度量衡單位等,可照錄于譯文中,不必另作翻譯。
換,即替換法。不少文言文所表示的意義,在現代漢語中不是用原詞表示,翻譯時可用現代漢語中意義相當的詞去替換。
出處2021年廣西柳州市中考題資料
1 廣西柳州市2021年中考語文試卷(解析版)
2 積累與運用(2021年廣西柳州市中考題)
3 樊良樹《脫貧攻堅偉大奇跡彰顯中國制度優勢》閱讀練習及答案(2021年廣西柳州市中考題)
4 《誡子書》《孫權勸學》閱讀練習及答案(2021年廣西柳州市中考題)
5 李商隱《無題》閱讀練習及答案(2021年廣西柳州市中考題)
6 名篇名句默寫(2021年廣西柳州市中考題)
7 畢淑敏《鑲有11塊寶石的項圈》閱讀練習及答案(2021年廣西柳州市中考題)
8 綜合性學習(2021年廣西柳州市中考題)
9 2021年廣西柳州市中作文題目及優秀范文:老爺爺,真的了不起
  * 本站是所有資料僅供教學之用。本站部分內容來自互聯網或由會員上傳,版權歸原作者所有,如有問題,請及時聯系我們。
* 本站所有的數據都是本地下載,不可能出現不能下載,下載不成功時,請一直重試下載,如果一直不成功,可能是本站出了故障,隔個幾分種后再次重新下載,詳細請參考下載說明!
 交互區
上傳資料 資料求助
 站內搜索

關鍵字   

 欄目推薦
在線新華字典  在線成語詞典
古詩詞大全    中國四大名著
文言文翻譯   入團志愿書
中考歷屆試卷  高考歷屆試卷
初中閱讀練習  高中閱讀練習
 相關資料
《誡子書》《孫權勸學》閱讀練習及答案(2020年湖南省益陽市中考題)
《誡子書》《孫權勸學》對比閱讀練習(二)
《誡子書》《孫權勸學》對比閱讀練習


   版權所有 無憂無慮中學語文網 Email:zmjfy@yeah.net  浙ICP備05019169號 

黄色短视频下载_黄色富二代下载_黄色黄瓜视频_黄色免费不登录网页